10 Best Moral Stories in telugu for Kids

10 Best Moral Stories in telugu for Kids | Telugu Neethi Kathalu In PDF Download

1. మూడు కాళ్ళ ఆవు | Telugu Neethi Kathalu

Moral Stories in telugu

Telugu Moral storiesఒక ఊర్లో రామనాథం అనే ఒక రైతు ఉండేవాడు అతని తో పాటు తన భార్య ఇంకా తన కుమారుడు చోటు తో ఉండే వాళ్ళు

చోటు పుట్టుకతోనే వికలాంగుడు సరిగా నడవలేక పోయేవాడు కానీ రామ సీత ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునే వాళ్ళు చోటుని మూడేళ్ళ నుంచి వర్షాలు లేకపోవడంతో వ్యవసాయం లేక కరువు ఏర్పడింది వేరే పన్లు చేయడం తప్ప లేదు రంలాల్ కి తనవారిని పోషించుకోవడానికి

కానీ తక్కువ డబ్బులు రావడంతో ఆ డబ్బులు తన ఇంటిని నడపడానికి సరిపోయేవి కావు

సీత : వింటున్నారా ఇంట్లో వంటకి సరిపడే సామాన్లు లేవు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి

రంలల్ : భగవంతుడా నాకు తెలుసు కానీ నేను ఏం చేయగలను

సీత : ఏమి అనుకోను అంటే మీకు ఒక సలహా చెప్తాను వింటారా

రములల్ : అవునా ఏంటో చెప్పు ఏం చెప్తాం అనుకుంటున్నావు

సీత : మనం దాచుకున్న కొద్దిపాటి సొమ్ముతో ఒక ఆవు ని కొనుకుందాం దాని పాలు అమ్ముకొని దాన్ని దానితోపాటు నీఇ కూడా తయారు చేద్దాం

రంలల్ : అరే ఇది చాలా మంచి సలహా మనం రేపు పట్నం వెళ్లి అవుని కొనుకుందాం

మరుసటి రోజు రాముల తన భార్య సీత మరియు వల కోడ్కు చోటు నీ తీసుకొని పట్టణంలో పశువుల సంత కి వెళ్లారు చోటు వాళ్ళ నాన్న భుజం పైన కూర్చున్నాడు ఒక వ్యాపార దగ్గరికి వెళ్లి రామ్ నన్ను ఇలా అన్నాడు

రంలల్ : మీరు ఆవుని ఎంతకు అమ్ముతారు

సేటు : మొత్తంగా 20,000 యాహు చాలా పాలిస్తుంది అందుకే దీని రేటు 20000

రంలల్ : మా దగ్గర అంత డబ్బులు ఇవ్వండి మీరు దీనిని 5000 కి ఇవ్వగలర

ఇది విన్న సేటు కోపంతో

సెట్టు : సిగ్గులేదా 20000 ఆవుని 5,000 అడుగుతున్నావు కొన్ని సామెతలు లేనప్పుడు ఎందుకు వచ్చినప్పుడు వెలు ఇకడ్ నుంచి

అది విని రామ్ లాల్ చాలా బాధపడ్డాడు ఆ తర్వాత అతను ఎక్కువ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎవరు కూడా ఐదు వేల కి ఆవుని అమ్మడానికి ఒప్పుకోలేదు గమనించిన ఇంకో వ్యాపారి

ఇంకో వ్యాపారి : ఓ బాబు ఓ బాబు ఇక్కడికి రండి నా దగ్గర ఆవు ఒకటి ఉంది అది పాలు చాలా ఇస్తుంది కానీ అది అవిటిది మీకు కావాలంటే నేను దాన్ని 5000 కి మీకు ఇస్తాను

అది విన్న రామ్ లాల్ ఆలోచిస్తూ ఉంటే సీతారామరాజు ఇలా అంటుంది

సీత : ఆవితిది అయితే ఏంటిది అది చాలా బాగా పాలు ఇస్తుంది అంట కదా మనం దిని కొనడం చాలా మంచిది అనుకుంటాను

రామ్ లల తన దెగర్ ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ సేటు దగ్గర్నుంచి ఆవుని కొనుక్కొని దాన్ని తీసుకొని చోటు నీ భుజం పైన కూర్చోబెట్టుకొని సీతతో కలిసి తన గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో ఒక వ్యక్తి ఏదిరిపడి ఇలా అన్నాడు

ఓయ్ రామ్ ఈ మూడు కాళ్ళ ఆవు ని ఎందుకున్నావు

రంలల్ : ఈ ఆవు నీ మేము చాలా ఇష్టపడి కొన్నాము దిని పాలు అమ్మి మేము మా కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది

వ్యక్తి : ఏంటి దీనివల్ల అమ్ముతావా నువ్వు దీన్ని మూడే కాళ్లు ఉన్నాయి అని సమాజం నుంచి ఆవుని ఎవరు కొనలేదు ఆ వ్యాపారి మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు నా మాట విని మీరు దీన్ని తిరిగి ఈచేసేయండి

సీత : లేదండి మేము దీన్ని తిరిగి ఇవ్వము మూడు కాళ్ళు అయితే ఏంటి నా కుమారుడికి కూడా ఒకటే కాలు ఆయన మీము ప్రేమ గా చూస్కుంటునం. మా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది ఏం జరగాలో అది జరుగుతుంది పక్కాగా

ఆవును తీసుకొని ముగ్గురు ఇంటికి వచ్చేశారు అప్పుడు చోటు ఆ ఆవుని ఎంతో ప్రేమతో మీద వేస్తూ నీళ్లు నీళ్లు పోస్తూ నీళ్లు తాగితే ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు అప్పుడే చాలా బాధపడుతూ అంటాడు

రంలల్ : అయ్యో మనం ఎంత దురదృష్టవంతులు మంచోడు మనకు కొడ్కు కూడా అవిటి వాడు మన అవు కూడా అవితిడి దొరికింది

సీత : మీరు బాధపడకండి ఏదో ఒక దారి తప్పకుండా దొరుకుతుంది మీరు మీ పని చేయండి

ఒకరోజు చోటు ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకువచ్చిఆవుకి తాగిస్తూ దాన్ని ప్రేమతో నిమురుతూ ఉన్నాడు ఆవు నీళ్లు తాగిన వెంటనే బంగారం తో నిండి పోయింది వెంటనే తన అమ్మ నాన్నను పిలిచి పాత్రను చూపించి జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు.

సీతారాం ఎంతో సంతోషించారు కొన్ని బంగారు నాణాలతో పట్నం వెళ్లి మరి కొన్ని అవుల్ని కొనీ వాటి పాలను అమ్మ సాగాడు పేదవారికి అవసరానికి డబ్బులు దానం చేసేవాడు.

కొన్ని రోజులకి ఈ విషయం గ్రామ పెద్ద కి తెలిసింది వెంటనే ఇద్దరిని పంపి ఆ ఆవుని తన దగ్గరికి తప్పించుకున్నాడు రోజు నీరు తాగిస్తున్న కానీ బంగారం వచ్చేది కాదు ఇలా ఎన్ని సార్లు ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం రాలేదు

ఆ తర్వాత ఆశించిన జరగనే లేదు ఆఖరికి అతనికి అర్థమయింది ఈ ఆవు రామ్ లాల్ కుటుంబం మాట వింటుందని ఆవుని తిరిగి రాంలల్ కు ఇస్తు గ్రామ పెద్ద ఇలా అనడు

గ్రామ పెద్ద : నన్ను క్షమించు నీ కుమారుడు అయినా దాన్ని ప్రేమతో సేవ చేశాడు అందుకే మీకు బంగారం ఇచ్చింది నేను కేవలం దీని బంగారం కోసం మాత్రమే దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను ఒకరి శ్రమ ఫలితాన్ని ఎవ్వరు తీసుకోలేరు
Telugu moral stories

నీతి: మనం నిస్వార్ధంగా సేవ చేస్తే మనకి తప్పక ఫలితాన్నిస్తుంది

2. సుజాత మరియు మరి సురేష్ కథ | Telugu Neethi Kathalu

Moral Stories in telugu

ఒకానొక ఊరిలో సుజాత మరియు తన భర్త సురేష్ ఉండేవాళ్ళు సుజాత భర్త కూలి పనికి వెళ్తే డబ్బు సంపాదించి కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు

వాళ్ళకి ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు తన పేరు రాజేష్

రాజేష్ చాలా బాగా చదివేవాడు కొడుకుని చూసి సుజాత ఇంకా సురేష్ చాలా సంతోషించి వల కొడ్కూ బాగా చదివి వాళ్ళ కష్టాలు

పోగోడ్తడు అని అనుకునే వాళ్ళు కానీ హఠాత్తుగా సురేష్ జబ్బు పడ్డాడు మంచం మీద నుండి కూడా లేవలేని పరిస్థితి

సుజాతకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావడంలేదు కుటుంబం బాధ్యత తన మీద పడిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అని ఆలోచించుకుంటూ

సుజాత ఏదైనా పని కోసం అని వెతుకుతూ ఉండగా దారిలో ఒక ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి కనిపిస్తాడు తను చాలా మంచివాడు

ఎదుటి వారికి సహాయం చేసే గుణం కలిగిన వాడు తన సుజాత తనకు తన భర్త గురించి మొత్తం చెప్పింది

ప్రసాద్ : ఏం అమ్మ మీ ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది

సుజాత : ఆ పర్లేదు బాబు కానీ వైద్యం చేయించడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది మీకు తెలుసు కదా బాబు మా పరిస్థితి

ప్రసాద్ : అవును కదా నేను నీకు ఒక పని ఇప్పిస్తాను చేస్తావ

సుజాత : ఏం పని చేయాలి బాబు

ప్రసాద్ : నీకు తెలుసు కదా నేను చెరువులో చేపలు పట్టి బజార్ కి తీసుకెళ్లి అమ్ముతాను కానీ ఇప్పుడు నాకు బజార్ కి వెళ్లి అమ్మడానికి సమయం కుదరట్లేదు నువ్వు వెళ్లి బజార్ కి వెళ్లి చాపల అముటవ నేను చేపలు పట్టి ఇస్తాను నువ్వు బజార్ కి వెళ్లి చాపల్ని అమ్మేసి వస్తే ఆ డబ్బులు ఇద్దరం పంచుకుందాం ఎం సుజాత చేపు చేస్తావ

సుజాత : తప్పకుండా చేస్తాను నేను రేపటి నుండి పనిలోకి వచ్చేస్తాను

మరుసటి రోజు ఉదయమే ప్రసాద్ చెరువు దగ్గర చేపలు పట్టే గాని సుజాత వాటిని బుట్టలోకి పెట్టి బజార్ కి తీసుకువెళ్లి అమ్మడం మొదలు పెట్టింది

సీత : చాపల్ అమ్మ చాపలు చెరువులో పట్టిన చేపలు తాజా చేపలు తీసుకుందామా తీసుకోండి

సుజాత ఇలా చాపల అవ్వడంతో ఊర్లో వాళ్లు చాలా సంతోషించేవారు ఎందుకంటే బజార్ కు వెళ్లే అవసరం లేకుండానే తాజాగా చేపలు ఇంటికి తెచ్చి ఇస్తుంది గా

చూస్తూ చూస్తూ బుట్టలో చేపలన్నీ అన్నీ అమ్మే స్తుంది సుజాతఇలాగే రోజు గడిచేది ప్రసాద్ చేపలు పట్టడం సుజాత వాడిని తీసుకెళ్లి బజార్లో అమ్మడం

ఇలా జరిగేది సుజాత ఇంకా ప్రసాద్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్లకు మంచి లాభం వచ్చేది

ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకునేవారు సుజాత వచ్చిన డబ్బులు తన భారత వైద్యానికి ఇచ్చేది ఇంకా తన కొడుకు స్కూల్ వేసు లోకి ఇచ్చేదీ

వచ్చేసింది అలా కొన్ని నెలలు గడిచాక ఊరిలోకి చేపల అమ్మడానికి బయలుదేరింది సుజాతకి దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక ఆలోచన వచ్చింది

సుజాత : అసలు నా వల్లే ఊర్లో చాపల్యాన్ని అమ్మబడి పోతున్నాయి నేను ఎంతో కష్టపడి ఆమ్ముతున్నాను అందుకే అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి తిస్కున్టున్నారు అసలు నేను ప్రసాద్ కంటే చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాను

ప్రసాద్ చేపలు మాత్రమే పడతాడు నాకు లాభం మాత్రమ ఏకువ రావాలి కదా అని అనుకొని సాయంత్రం ప్రసాద్ తో ఇలా అంటుంది బాబు నేను ఊరంతా చాపల వస్తాను నీ కంటే ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాం మరి డబ్బులు కూడా నాకు కాస్త ఎక్కువ అని అడిగింది సుజాత

సుజాత మాటలు విన్న ప్రసాదు ఇలా అంటాడు

ప్రసాద్ : ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ అమ్మ నువ్వు కష్టపడుతున్నావ్ కాదు అనట్లేదు నేను కూడా అంతే కష్టపడుతున్నాను కదా చాపలు పట్టాలంటే ఏమైనా చిన్న పిల్లల ఆట అనుకున్నావా

సుజాత : ఏమో నాకు అదంతా తెలుదు సగం కంటే ఎక్కువ డబుల్ ఈస్తే వస్తాను లేదంటే రేపట్నుంచి నేను రాను

ప్రసాద్ : నీ ఇష్టం మరి

ఇలా చెప్పాక సుజాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే లేచి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇంకా చేపలు పట్టేందుకు వల వేయడం మొదలు పెట్టింది రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించి అప్పుడు పడ్డాయి వాటిని బుట్టలో పెట్టుకుని ఊర్లో అమ్మడానికి బయలుదేరింది సుజాత

కానీ ఎవ్వరు సుజాత దగ్గర చేపలు కొనలేదు ఎందుకంటే ప్రసాదు ఆ చేపలు అమ్మడానికి వేరే అమ్మాయిని పెట్టుకున్నాడు

అందులోనూ చాలా తక్కువ జీతానికి ఆ అమ్మాయి సుజాత కంటే ఉదయాన్నే వచ్చి చాపలు అమ్మి వెళ్ళిపోయింది

ఇప్పుడు సుజాత కి ఏం చేయాలో తెలియలేదు రోజులాగే చెరువు చేపలు పట్టడం వాటిని ఊర్లోకి తీసుకెళ్ళి అమ్మడం

కానీ సుజాత దగ్గర చాలా తక్కువ మంది కొనుక్కునేవాళ్లు ఎందుకంటే తన చేపలు పట్టుకుని వచ్చేసరికి సరిపోయేది కాదు చాపల ఎవరూ లేకపోవడంతో అసలు డబ్బులు ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చేది

ఇప్పుడు సుజాత పశ్చాత్తాప పడటం మొదలు పెట్టింది అయ్యో నేను ఎందుకు ఇలా చేశాను చాపలు పట్టడం చాలా తేలిక అని అనుకున్నాను

కాని చేపలు పట్టడం కూడా కష్టమే అసలు ప్రసాద్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మంచి లాభం వచ్చేది ఇప్పుడు లేదు ఇంకా పని కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది నేను అతిగా ఆశపడే చాలా తప్పు చేశాను అని ఏడవటం మొదలు పెట్టింది

నీతి: అత్యాశ అంతానికి సమీపం

3. బంగారపు పేడ ఇచ్చే ఆవు | Telugu Neethi Kathalu

ఒక ఊరిలో రాధా అనే ఒక అమ్మాయి వుండేది తనకి ఎవరూ లేరు తనతో పాటు ఒక ఆవు మాత్రమే ఉండేది ఆవు ని బాగా చూసుకుంటూ అది ఇచ్చే పాల తో జీవనం సాగించేది

అన్నట్టు రాధ కి భక్తి చాలా ఎక్కువ ఖాళీ సమయం దొరికితే చాలు దేవుని పూజ సమయం గడుపుతూ ఉండేది రోజుల్లో శుభ్రం చేసుకుని దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ తర్వాత భోజనం చేసేది

ఇలాగా గడుస్తుండగా రాధా అవుక్కి జబోచేసి కొన్ని రోజులకే అది చనిపోతుంది

రాధ : అయ్యో ఇప్పుడు నా జీవనాధారం పోయింది ఏం చేయాలి ఎలా బతకాలి భగవంతుడా అనుకుంటూ బాధపడటం మొదలుపెట్టు

అలాగే దురద ఇంటికి ఎదురుగా సీత అనే ఒక ఆవిడ ఉండేది వాళ్ళకి కూడా ఒక ఆవు ఉండేది రాధ ప్రతిరోజు సీత వాళ్ళ పేరు తెచ్చుకుని పిడకలు వేసుకుని అమ్ముకోవడం ప్రారంభించింది ఈ విషయాన్ని గమనించిన సీత ఇలా అనుకున్నది

సీత : ఆవిడ రోజున ఆవు పాడని తీసుకెళ్లి వాటిని పిడకలు చేసి వాటిని అమ్మి ఇల్లు గడుపుతూ ఉంటుంది అసలు తనకు ఎందుకు ఇవ్వాలి అనుకొని ఆ రోజు నుండి సీత తన ఆవుని వెనక పెర్తలో కట్టి ఉంచింది అది చూసిన రాధా చాలా బాధపడింది

మరుసటి రోజు నుంచి రాధా ఆడ కోసం ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళేది అయితే ఒకరోజు సౌకారి రాదని చూసి ఇలా అంటాడు

సౌకరు : పాపం ఈవిడ పేద కోసం రోజు మా ఇంటికి వస్తుంది ఈ ఆవుని ఈవిడకి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఎలాగో దానికి జబ్బుచేసింది ఎన్నాళ్ళు బతుకుతుందో తెలియదు ఆయన దీనికి జబోచూసిందని విషయం తెలుస్తుంది ఏమిటి ఇంకా ఆవుని ఇచ్చి తనను ఆదుకునేవాడు అని మంచి పేరు కూడా మిగులుతుంది

ఇదిగో అమ్మ రాధా నువ్వు ఒక పని చెయ్ ఈ ఆవును తీసుకొని వెళ్ళు ఈ రోజూ వాడే కోసం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు

ఈ మాటలు విన్న రాధ చాలా సంతోషించి ఆ సౌకర్యం కి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకునే ఆవు ని తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఎంతో ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్లి ఆ అవన్నీ ఇంటి బయట కట్టేస్తుంది

ఆవు పేడతో పిడకలు చేస్తూ ఎప్పటిలాగానే ఉంటూ ఉండేది ఇంకా ఆ అనారోగ్యంతో ఉండడం వల్ల ఎక్కువ పాలు ఇవ్వలేక పోయింది అది

ఒకసారి ఒక సాడు బాబా రాధ ఇంటికి వస్తాడు అతనికి నమస్కరించి స్వామి నేను మీకు ఏం చేయాలో చెప్పండి అని అడిగింది రాధ

సదు బాబా : నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది తినడానికి ఏదైనా దొరికితే పెట్టమ్మా

రాధా దగ్గర కొంచెం భోజనం మాత్రమే ఉంది అది కూడా తన కోసమే చేసుకున్నది

స్వామి మీరు భోజనం చేస్తూ ఉండండి నేను మీకోసం నిలు తీసుకు వస్తాను అని వెళ్తుంది

ఆ సాధువు తన దివ్యదృష్టితో చూడగా రాధ తన కోసం ఉంచకున భోజననీ సాధు భోజన కోసం ఇచ్చినట్టు తెలిసింది ఇంతలో రాద నిలు తీసుకొని వచ్చింది అపుడు సాదు ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు మీ దగ్గర తినడానికి ఏమీ లేకపోయినా కానీ నీ దగ్గర ఉన్నంత నాకు తినడానికి చేసావు నువ్వు ఇకపైన ఎలాంటి కష్టాలు అనుభవించిన కూడదు అని ఆవుని రాదని ఆశీర్వదించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయడు

సాదు వెళ్లిన మరుసటి రోజు ఉదయమే రాధా ఆవు బంగారు పేడా వేసింది రాధా పక్కింటావిడ సీత దీన్ని చూసి చాలా ఆశ్చర్య పోయింది వెంటనే వెళ్లి ఆ బంగారు పీడ ను తీసుకొని ఆ వేసిన మామూలు పేడ అక్కడ పెట్టింది

పాపం ఈ విషయాన్ని రాధ గమనించలేదు అలా చాలా రోజులు గడిచిపోయాయి ఒకరోజు వర్షం రావడం మొదలయింది దానితో రాధ తన అవును తీసుకొని ఇంటి లోపల పెట్టేసింది మొదటి రోజు ఆవు బంగారు పడవేయడం రాధా చూసింది

రాధ అరే బలే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆవు బంగారు పేడ వేయడమ్ ఏంటి వింతగా ఉంది బహుశా ఇదంతా ఆ సద్బు మహిమ ఉంటుందేమో

కానీ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా అంటే అప్పటి నుండి బంగారు పేడ వేస్తుంటే మరి మౌతున్నాయి

ఓహో మన పక్కింటి సీత ఈ మధ్య నాతో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది ఇదే దాని కరం ఉంటుందేమో అనుకుంటూ

ఆవుని ఇంట్లోనే కట్టి పేటడం మొదలు పెటింది రాధ

పక్కింటి సీతకి బంగారపు పేడ దక్కకపోవడం తో చాలా కోపం వచ్చి ఇలా అనుకుంటుంది

నేను వెళ్లి ఆ సావు గారికి బంగారపు పేడ గురించి చెప్పేస్తా

బంగారం ఆవిడకి మాత్రం ఎందుకు దకలి దగ్గర ఇస్తాను అని అనుకుంటూ సీతా షావుకారి ఇంటికి వెళ్తుంది

షావుకారు తో ఆవు బంగారు పేడ గురించి చెప్పింది ఇదంతా విన్న ఆశ్చర్యంతో

సౌకారు : అవునా నిజంగానా అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఆయన ఆవు నా దగ్గర ఉన్నంత కాలం ఇలాంటివి ఏమీ జరగలేదు ఇప్పుడు బంగారం పేడ ఇవడం ఇంటి ఇది ఏదో తెలుసుకుందామని రాధా ఇంటికి బయలుదేరుతాడు సౌకర్

యమ్మా యమ్మ బంగారం పేడ ఎలా వేస్తుంది అసలేం జరిగిందో చెప్పు రాధా రావు గారికి జరిగిందంతా చెప్పింది ఈ మాటలు విన్న సౌకర్యం కలిగింది ఆవును తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు పాప ఏడుస్తూ తన దగ్గరకు చేర్చమని దేవుని ప్రార్ధించింది ఉదయాన్నే లేచి చూసేసరికి మతిపోయింది ఎంత సొంత శుభ్రం చేసినా ఆ వీళ్లంతా భరించలేనంత విడిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు

శౌకర్ : చి చి ఈ వాసన ఎలా పోతుంది దేవుడా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి

అలా అనుకుంటుండగా ఆ సార్ గారికి ఒక విచిత్రమైన వాణి వినిపిస్తుంది అది ఏమిటంటే నువ్వు చాలా బలవంతంగా ఆవుని ఆవిడ దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చావు నువ్వు ఇప్పుడు అవన్నీ అతనికి చేసేయ్ లేదంటే నీ ఇల్లు మొత్తం కరబ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి వెల్పోతుంది

వెంటనే సౌకరూ రాధకి ఆవుని తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు అలా ఇవ్వగానే ఇంట్లో దుర్గంధం మాయమైపోతుంది ఆవు తిరిగి తన దగ్గరికి వచ్చిందని రాధా చాలా సంతోషించి ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను

నీతి: ఎప్పుడైనా కానీ ఇతరులకు సహాయ పడాలి ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూసి మనం అసూయ పడొద్దు

4. అతి ఆశ కమల | Telugu Neethi Kathalu

ఒక ఊరిలో కూరగాయలు అమ్మే కమల ఉండేది తనకి సొంత పొలం కూడా ఉండేది ఆ పొలం లోనే కమలా కూరగాయలు పండించేది ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా కేవలం సేంద్రీయ పద్ధతిలో ఎక్కువగా పండించేది అందువల్ల ఎవ్వరికీ ఎం ప్రమాదం కల్గెడి కాదు

నీ విషయం ఊర్లో వాళ్లు ఉన్న అందరికీ తెలుసు అందుకే అందరూ తన దగ్గర కూరగాయలు కొనేవాళ్ళు ఇలా కమల రోజు ఊరంతా తిరుగుతూ కూరగాయలు అమ్మే ది

కమల : కూరగాయల అమ్మ కూరగాయలు తాజా కూరగాయలు

ఇలా అరుస్తూ కమల రోజు కూరగాయలు అమ్మితే ఇంతలో ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి

వ్యక్తి : కమల అరకిలో వంకాయలు ఇస్తావా

కమల : ఏం బాబూ అరకిలో ఎవరికి సరిపోతాయి ఒక పని చేయండి మీరు ఒక కిలో తీసుకోండి

వ్యక్తి : సరేలే ఒక కిలో ఇచ్చేసేయ్

కమల : ఇదిగోండి బాబు లేత వంకాయలు

అన్యదా కమలం నా దగ్గర ఉన్న వంకాయల్ని దూకి ఆ వ్యక్తికి ఇచ్చేస్తుంది ఇలా దాని తర్వాత కమలా కూరగాయలు అని అందరితో ఒళ్ళు కుంటూ తన దగ్గరున్న ఒక్కొక్కటిగా ఊరు మొత్తం తిరిగి అందిస్తోంది

ఇంతలో ఒక వ్యక్తి పిలిచి కూరగాయల అమ్మాయి ఏమైనా తాజా కూరగాయలు ఉంటే ఇవ్వు అని అనగానే కమలా ఇలా అంది

కమల : అయ్యో కూరగాయలన్నీ అయిపోయే బాబు

సరేలే రేపు కొన్ని ఇంకా ఎక్కువగా తీసుకఓని రా అని కమల తన ఇంటికి వెళ్లి పోయింది ఇంటికి వెళ్లగానే కమల డబ్బు లెక్క పెట్టుకోవటం మొదలుపెట్టింది

అన్ని డబ్బులు చూసి చాలా చాలా సంతోషించింది వలన వ్యాపారం చాలా బాగా సాగింది కానీ పాపం ఒక వ్యక్తిని మాత్రం ఖాళీ చేతులతో పంపాను

రేపటి నుండి నేను ఇంకా ఎక్కువ కూరగాయలు తీస్కొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఎవరు కలి గ వెళ్ళకూడదు అనుకొని మరుసటి రోజు కమలా పోలమ్ వెళ్ళింది

అక్కడ కూరగాయలు పడటానికి నేచురల్ పదార్థాలకు బదులు కెమికల్స్ యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టింది కెమికల్ చేయడం వలన అక్కడ ఉన్న కూరగాయలు చాలా త్వరగా చేతికొచ్చింది

కమల ఆ కుర్ర గాని తీసుకొని రోజులాగే అమ్మడానికి బజార్ కి వెళ్ళింది

అలా వెళ్ళినప్పుడు దారిలో ఒక వ్యక్తి కలిసి ఏమ్మా కూరగాయలు ఉంటే ఇవ్వండి అని కమలని పిలిచాడు

తప్పకుండా బాబు తీసుకోండి నా దగ్గర చాలా తాజా కూరగాయలు ఉన్నాయి అని చెప్పి అతనికి ఇచ్చి కమల అక్కడి నుంచి వెళ్లి పోతుంది

ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా కమలా తనదగ్గర ఉన్న కూరగాయలు అన్ని అమ్మేసి తన ఇంటికి వెళ్లి పోతుంది

ఈసారి లాభం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా కమల ఏం చేస్తుందంటే రోజులకే నాచురల్ వదిలేసి కెమికల్ చేయడం మొదలు పెట్టేసింది

అందుకే కూరగాయలు చాలా ఫాస్ట్గా పెరగడం మొదలయ్యాయి కమల బాగా డబుల్ సంపాదించింది

కానీ మెల్లమెల్లగా ఊరిలో ఒక్కొక్క లు జబ్బుప్పడం మొదలయ్యింది

చివరికి హాస్పిటల్ లో కూడా అడ్మిట్ అవ్వడం మొదలయ్యింది

ఉర్దూ అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు ఇలా కాదు అని చెప్పి ఓ రోజు ఆ ఊరి పెద్దమనిషి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అడిగాడు

పెద్ద మన్షి : డాక్టర్ గారు మన ఊర్లో అందరూ ఎందుకు ఇలా జబ్బు పడ్తునారు

డాక్టర్ : నాకు తెలిసి ఆహారంలో ఏదో కల్తీ జరుగుతోంది ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని డాక్టర్ చెప్పాడు

అప్పుడు పెద్ద మనిషి చాలా తెలివైన వాడు ఒక రోజు ఒక కమల వెనకాలే వెళ్లి చూసాడ

నాచురల్ వలన కెమికల్ వాడటం చేయడం గమనించాడు ఆ పెద్దమనిషికి చాలా కోపం వచ్చింది వెంటనే కమల దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు

పెద్ద మాన్షి : ఇంత మోసం చేస్తావని అనుకోలేదు నను నమ్మించి కెమికల్స్ వడుతవ నువ్వు చాలా నమ్మక ద్రోహం చేశావు నీ వల్ల ఎంతమంది పిల్లలు ముసలి వాళ్లు అందరూ మన్చన పడుతున్నారో తెలుసా నీకు ఆగు నీ పని ఊర్లో అందరికీ ఇప్పుడు చెప్తాను

అని అలా చెప్పి ఆ పెద్దమనిషి అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

కమల ఆ పెద్దమనిషి ఆపడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తుంది కాని ఆ పెద్దమనిషి ఏది వినకుండా అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

ఇంకా ఆ పెద్దమనిషి ఊర్లో వాళ్లందరికీ ఆ విషయం వెళ్లి చెప్పేసాడు

ఇంకా కమల కూరగాయల బుట్ట తీసుకుని రోజులాగే బయలుదేరింది

అప్పుడు ఊర్లో వాళ్ళు కమలను చూసి నీ కురాగాయలు మాకు అక్కర్లేదు నువ్వు పెద్ద మోసం వెళ్ళిపో ఇక్కడినుంచి

ఇంకా ఇది చూసి కమల కి తన పని తానే కోపం వచ్చేసి బాధపడుతూ కూర్చుంటే

నీతి: దురాశ దుఃఖానికి చేటు ఒకరికి చెడు చేయాలని చూస్తే మనకి ఆ చెడు జరుగుతుంది అందరికీ మంచి చేయాలి

5. పేద రామయ్య మాయ దీపం | Telugu Neethi kathalu

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక పేద కుటుంబం ఉండేది అతని భార్య కొడుకు మాత్రం కలిసి ఉండేది అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టి

వాటిని తన కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు తాను పేదవాడు అయినప్పటికీ మనసు మాత్రం చాలా మంచిది

కటెలు కొడ్తూ ఇది చాలా పచ్చిగానే ఉందిగా మనకి కావాల్సినవి ఎండు కట్టెలు కదా అనుకొని కట్టెలు కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఇంతలో అక్కడికి ఒకసాదువు వచ్చి ఇలా అన్నాడు

సాదు బాబా : నేను దారి మర్చిపోయా ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక తిరుగుతున్నాను నా కొంచెం మంచినీళ్లు తగ్గించగలవా నీకు కొంచెం పుణ్యం ఉంటుంది

రామాయ : అయ్యో తప్పకుండా స్వామీజీ ఇది కూడా తీసుకొని కుండీలో చల్లండి నీళ్లు తాగండి

అప్పుడు ఆ సాధువు కడుపునిండా నీళ్లు తాగి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు

అ సాధువు రామయ్య వైపు చూశాడు చూసి చూడగానే చాలా బాధతో ఉన్నాడు అని ఆ సాదు బావకి అనిపించింది కనిపించి ఇలా అడుగుతున్నాడు రామయ్యతో ఏమైంది నాయన ఇంత విచారంగా ఎందుకున్నావు

రామాయ : స్వామి నేను చాలా పేదవాన్ని రోజు అడవిలో రోజు ఇలా కట్టెలు కొట్టి ఆ డబ్బులతో మా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు కానీ ఏం లాభం దీనితో వాళ్ళకి కడుపునిండా అన్నం కూడా పెట్టలేక పోతున్నాను

ఈ మాటలు విన్న సాధువు కి అంత అర్థమైపోయింది రామయ్య కి ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలి అనుకున్నాడు అనుకోగానే సాధువు చేతిలో ఒక దీపం ప్రకటించింది ఇలా అన్నాడు

సాదు బాబా : ఇదిగో నాయనా తీసుకో నీకే దాన్ని చూసిన రామయ్య ఇలా అంటాడు

రామాయ : కానీ ఇది ఒక దీపం కదా దీన్ని నేను ఏం చేసుకోవాలి స్వామి

సాదు బాబా : అయ్యో అమాయకుడా ఇది మామూలు దీపం కాదు మాయ దీపం

రామాయ : అవునా మాయ దీపం మా

సాదు బాబా : అవును నాయనా ఇది ఒక మాయ దీపం దీన్ని వెలిగించి నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది దొరుకుతుంది అని చెప్పాడు సాధువు

సాధువు కి ధన్యవాదాలు చెప్పి దాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వస్తాడు

రామాయ : సీతా చూడు నాకేం దొరికిందో అంటూ సంతోషంగా తన భార్యని పిలిచి దీపని చూపిస్తాడు

సీత : ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావ్

రామాయ : ఇదిగో చూడు మాయ దీపం

సీత : ఏంటి మాయ దీపం మా నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా నీకు ఏం కాలేదు కదా

రామాయ : అయ్యో ఇది మాయ దీపం సీతా చూస్తావా దీని మామ

సీత : అవునా సరే అయితే చూద్దాం నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది నాకోసం తినడానికి ఏమైనా తప్పించు

వెంటనే రామయ్య దీపాన్ని వెలిగించి భోజనాన్ని కోరుకుంటాడు అంతే అక్కడ భోజనం ప్రత్యక్షమై పోతుంది

రామాయ : ఆ చూశావా దీనిపై మామ నీకు నీకు ఏది కావాలి అనుకున్న ఈ మాయ దీపం నేను కోరవచ్చు

ఇది ఇలా ఉండగా ఎప్పటిలాగానే అడవికి వెళ్తాడు రామయ్య

సీత ఇంకా వాళ్ళ అబ్బాయి కలిసి ఆ దీపాన్ని వెలిగించి కావాలని కోరుకుంటారు పెద్ద ఇల్లు ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు

వీటన్నిటితో మారిపోతుంది సాయంత్రం అవగానే రాము అడవినుంచి ఇంటికి తిరిగివస్తున్న ఇలా అనుకుంటాడు

రామాయ : అరేయ్ ఇదే సరైన ఇల్లు లాగా లేదు నా ఇల్లు చాలా చిన్నది కదా

ఇంతలో రామయ్య భార్య సీత గుమం ముందు నిల్చొని ఇలాంటిది

సీత : ఏవండోయ్ ఇది మన ఇల్లు అంతా మాయ దీపం మహిమ అండి

ఇంతలో మాయ దీపం వలన వాళ్లకు అవసరం ఉండేవాణ్ణి సమకూర్చుకున్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత మాయదీపం ఇచ్చిన సాధువు ఆ ఇంటి వైపుగా వచ్చి ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : అమ్మ తాగడానికి కొన్ని నీళ్ళు ఉంటే ఇవ్వమ్మా నాకు చాలా దాహంగా ఉంది

రామయ్య లోపల్నుంచి ఇదంతా విని ఇలా అంటాడు

రామాయ : ఎవరక్కడ మన ఇంటి ముందుకు వచ్చి నీళ్లు అడుగుతున్నారు

సీత : తెలియదండి చూడడానికి ఎవరో ముష్టివాడు లాగా అనిపిస్తున్నాడు

రామాయ : బొమ్మను వాడికి మన ఇంటి ముందు నుంచి దరిద్రపు ఎక్కడున్నావ్

రామయ్య లోపల్నుండి అరుస్తాడు

సీత : నీళ్లు లేవు ఏమి లేవు వెళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అంటూ కోపంగా తలుపు వేసేసింది సీత

సాధువుకూడా అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు ఇంతలో ఆ రామయ్య కొడుకు చాలా ఆకలేస్తుంది

కొడుకు : మా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది తినడానికి ఏమైనా ఉంటే పెట్టావా అని అడుగుతాడు

సీత ఆ మాయ దీపం వెలిగించి భోజనాన్ని కోరుకుంటుంది కానీ భోజనం దొరకదు అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది

సీత : అరే ఇది పనికి ఏమైంది ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అబ్బా

రామయ్య కూడా వెళ్లి ఆ దీపాన్ని వెలిగించి అడగడానికి చాలా అయినా కూడా అది పనిచేయదు అప్పుడు రామే గుర్తొస్తుంది ఇందాక వచ్చిన నాకు దీపం అని అనుకుంటూ వైపు పరిగెత్తుకుంటూ కంగారుగా వెళ్తాడు

రామాయ : స్వామి స్వామి ఆగండి స్వామి స్వామి ఆగండి

చదువు రామాయణం చూసి ఆగుతాడు రామయ్య చేతులు జోడించి ఇలా అంటారు

రామాయ : అయ్యో నన్ను క్షమించు స్వామి నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నా భార్య మిమ్మల్ని గుర్తు పట్టలేకపోయింది పిచ్చిది స్వామి నడవండి ఇంటికి వెళ్దాం పదండి నేను మీకు మంచినీళ్లు ఇచ్చి మీ దాహం తీరుస్తాను అని అంటాడు రామయ్య ఆ సాధువు ఇలా అంటాడు

సాదు బాబా : వద్దు నాయన ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినా లాభం లేదు నిలి ఎప్పుడైతే మానవత్వం ఉందో అప్పుడు దీపం ఉపయోగపడింది డబ్బు నీ దగ్గర వచ్చినప్పుడే మానవత్వం నశించింది ఇక అది పనిచేయదు అనుకుంటూ సాధువు అక్కడనుంచి వెళ్ళి పోతాడు

పాపం రామయ్య బాధగా ఏడుస్తూ ఉండిపోతాడు

నీతి: ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం,డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు మనలో మానవత్వం ఒకే లాగా ఉండాలి

6. అత్యాశ నౌకరీ రాము | Telugu Neethi Kathalu

ఒక ఊరిలో శాంతారావు ఇంకా శాంతాబాయి అని ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్లకి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అతను సిటీ లో ఉద్యోగం చేస్తుండటం వలన తన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండేవాడు కాదు ఒక రోజు కొడుకు రమేష్ ఇలా అన్నాడు

రమేష్ : మీరు కూడా నాతో పాటు సిటీ కి రండి అందరం కలిసి అక్కడే ఉండొచ్చు

అందుకు శాంతారావు ఇలా అన్నాడు

శంతరవు : వద్దు నాయనా నేను అక్కడ ఉండలేము మాకు ఈ అందమైన పల్లెటూరు వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్లాలని లేదు నాయనా ఇక్కడే మన చుట్టాలు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడే ఉందాం

రాము : నాతో వస్తే బావుంటుంది

శంటారవు : నాయనా నువ్వు మా గురించి బెంగ పెట్టుకోకు ఇక్కడ చాలా బాగా ఉన్నాము జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఇక్కడ మాకు తోడు గ రాము కూడా ఉన్నాడు నువ్వు టెన్షన్ పడకు నువ్వు నీ జాబ్ గురించి ఆలోచించని నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మా ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాయి

అని అలా అనగానే రమేష్ తిరిగి నగరానికి బయల్దేరాడు

ఇప్పుడు ఇంట్లో శాంతారావు శాంతాబాయి ఒంటరిగా ఉంటున్నారు మరియు వాళ్లకు తోడుగా వాళ్ళ పని వాడు రాము

రాము ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసే వాళ్ళు నీళ్లు నింపడం వంట చేయడం రాము చాలా సంవత్సరాలుగా పని చేస్తూ ఉండటం వలన వారికి అతని మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉండేది

అలా వారిద్దరికీ చాలా సేవ చేసేవాడు పనంత అయిపోయే వరకు ఇంటికి వెళ్లే వాడు కాదు

ఇంటికి వెళ్ళగానే రాము భార్య ఇలా అడిగింది

రాము భార్య : ఏమైందండీ ఈమధ్య ఇంటికి రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది

రాము : ఏం చేయాలి మధ్య ఇంటి పని అంతా నేనే చేయాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ కొడుకు ఉద్యోగం కోసం నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం ఆ ఇద్దరు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటున్నారు

రాము భార్య : ఒంటరిగానా

రాము : అవును

రాము భార్య : వాళ్లు నిజంగా ఒంటరిగా ఉంటే ఎన్నో మంచి మంచి వంటలు చేసుకుని తీసుకురా వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది తెలియకుండా తీసుకరా మంచి భోజనం తినక చాలారోజులైంది

రాము : అలాగే రేపు తప్పకుండా తీసుకొస్తాను

మరుసటి రోజు పనికి వెళ్ళాడు ఇంట్లో మొత్తం పనిచేశాడు చివరిలో తన భార్య కోసం దొంగతనం మంచి భోజనం తయారు చేసి ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు

అలా సాగుతూ వచ్చింది చాలా రోజులు ఇది ఇలా చూస్తూనే రాము భార్య కి దురాశ పెరిగింది ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు కూడా దొంగతనము చేయమని చెప్పింది

మళ్ళీ ఒకరోజు రాముని సొంతంగా ఒక చెంచాడు దొంగలించాడు రెండోరోజు చంబుని దొంగలించాడు మూడోరోజు గినేని దొంగలించాడు

ఇలా ఒక్కొక్క అన్ని దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక రోజు శాంతారావు రోజువారి పని తర్వాత ఇంటికి వచ్చి తన గినెని వెతుకుతున్నాడు

శాంత రావు : న చంబు ఎక్కడ పెట్టావ్

రాము : అయ్యా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది

శాంతారావు చాలా వేతికాడు కని అతనికి ఎక్కడా దొరకలేదు

ఆ తర్వాత రోజూ శాంతాబాయి చాంచ కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టింది కానీ ఆవిడ కూడా అవి దొరకలేదు

అప్పుడు శాంతాబాయి అనుకుంది ఏదో నడుస్తుంది అన్ని వస్తువులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అనుకొని శాంతాబాయి భర్తతో ఇలా అంటుంది

శాంత బై : ఏవండోయ్ ఇలా వింటారా మన ఇంటి వస్తువులు ఒకటిగా ఎక్కడికో మాయమవుతున్నాయి నాకు ఏదో తేడా కొడుతుంది

శాంత రావు : అవును నా చెంబు కూడా కొన్ని రోజులుగా కనిపించకుండా మాయమైపోయింది నిజంగా ఏదో జరుగుతుంది

మరుసటి రోజు శాంతారావు బయటికి వెళ్లి మూడు నాలుగు తెలని పట్టుకొని ఒక డబ్బాలో పెట్టి ఇంట్లోకి తీసుకు వస్తాడు రాముని చూసి ఇలా అంటాడు

శాంత రావు : రాము ఈ డబ్బా ని అలా మంచం పక్కన పెట్టు ఇందులో బంగారపు వస్తువులు ఉన్నాయి రేపు డబ్బా ని తీసుకువెళ్లి బ్యాంకు లో పెట్టాలి

రాము ఆ డబ్బాని శాంతారావు మంచం పక్కన పెట్టాడు అలా పెట్టి వెళ్లి తన రోజువారి పని చేస్తూ ఉంటాడు

ఎప్పటిలాగానే మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత శాంతారామ్ అతని భార్య పడుకున్న తర్వాత అత్యాశతో డబ్బా దగ్గరికి వెళ్లి దాన్ని తెరిచాడు

దానిలో నుంచి తెనలు బయటకు వచ్చాయి అది చూసి రాము భయపడ్డాడు అక్కడ ఇక్కడ పరిగెత్తాడు

అ తెలను చూసి రాము ఇలా అరుస్తాడు అమ్మబాబోయ్ నన్ను కాపాడండి నన్ను కొట్టి నన్ను కాపాడండి అని ఆరుస్తుండగా శాంతారావు మరియు అతని భార్య నిద్ర లోనుంచి లేచినట్టు కల ని పట్టుకుని డబ్బా లోపలికి పెట్టిస్తారు

అప్పుడు శాంతారావు ఇలా అంటాడు నాకు పూర్తిగా తెలుసు నువ్వు దొంగతనం చేసినావ్ అని నేను నీకు గుణపాఠం చెప్పాలని ఇలా చేసాను నీవు అనుకుంటున్నావా

ముసలి వాళ్ళ ఏం చేస్తారు ఏమైనా అనుకుంటున్నావా నేను మొదలు రోజే కానీపెట్టాను నువ్వు భోజనం తీసుకెళ్తే అనమే కదా అని అనుకున్నాను కాని రోజురోజుకు

నీ అతి ఆశ పెరుగుతూ ఇంటి వస్తువులు కూడా దొంగ చేస్తున్నావు నీకు సిగ్గు ఉండాలి ఈ కంచంలో తింటాఓ దాంట్లోనే ఉమేస్కుంటవ ఛి ఛి

అప్పుడు రాముకి తన తప్పు తెలుస్తుంది ఎడవటం ప్రారంభించాడు

నీతి: అత్యాశ చెడ్డ దారిని చూపిస్తుంది

7.జిత్తుల మారి నక్క| Telugu Neethi Kathalu

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక జిత్తులమారి నక్క ఉండేది అది అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా ఒక చచ్చిన ఏనుగు నీ చూసింది మాంసం తినాలి అనే ఆతులతో ఆ నక్క తన దగ్గరికి వెళ్లి తన పళ్ళ తో మాంసాన్ని కోరడానికి ప్రయత్నించింది

కానీ ఏనుగు మాంసం చాలా గట్టిగా ఉండటం వలన అది కొరకు లేక పోయింది నక్క ఎంతగానో ప్రయత్నించింది కానీ ఏం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది 

ఆ నక్క ఆ ఇంటి దగ్గరే కూర్చుని ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటిది అని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాఅనుకోకుండా ఒక సింహం అతని వైపు రావడం నక్క గమనించింది అప్పుడది ఎంతో వినయంగా

నక్క : నేను ఈ చచ్చిన ఏనుగుని నీకోసమే కాపలా కాస్తున్నాను దయ చేసి తినండి

అప్పుడు సింహం చాలా గట్టిగా గమనించి ఇలా అన్నది

సింహం : ఏ ఇతర జంతువులు చంపింది నేను తినను నీకు ఈ విషయం తెలుసా అనుకుంటాను

కానీ అలా చెప్పి ఆ సింహం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిందికానీ ఆ నక్క ఆ సినిమా మొక్క నుంచి వెళ్లిపోయిన అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది 

ఎందుకంటే తను అనుకొని తినలేదు కాబట్టి కానీ అవి మాంసాన్ని ఎలా తినాలో అనే సమస్య మనకి ఇంకా దొరకలేదు కొంతసేపటి తర్వాత ఆటో వైపు ఒక పులి వచ్చిందిఆ 

చచ్చిన ఏనుగు మాంసం తినడానికి పులి ఆసక్తి చూపిస్తుంది అని అనుకున్నది పులి దగ్గరికి రాగానే భయపడిన స్వరంతో ఇలా అన్నది

నక్క : దయచేసి ఇక నుంచి వెళ్ళిపో నేను సింహం మహారాజు వేటాడిన ఏనుగుని కాపలా కాస్తున్నాను ఏదైనా పులి వస్తే నాకు చెప్పమని ఆయన స్నానం చేయడానికి వెళ్లారు ఎందుకంటే అడవిలోనే పిల్లలందరినీ చంపాలని ఆయన శపథం చేశారు అంట 

ప్రాణాల మీద ఆశ లేకపోతే ఉండు ఈ మాట విని నుంచి పారిపోయింది పులి వెళ్ళిపోగానే ఒక చిరుత అక్కడికి వచ్చింది జిత్తులమారి నక్క కి తెలుసు ఉంటాయి తన సమస్యను తీర్చగలను అని చూసి చిరునవ్వు నవ్వి ఇలా అన్నది

నక్క : రా నేస్తమా రా చాలా కాలం తర్వాత కనిపించావు నువ్వు అలసిపోయి ఆకలితో ఉన్నట్టున్నావ్ ఈ చర్చిని కొంచెం తిని ఆకలి తీర్చుకో ఆ సింహం స్నానానికి వెళ్ళింది 

చిరుత పులి : సింహం చంపిన దాన్ని నేను ఎలా తింటాను నిన్ను చూడంగానే అది చూసిన అనుకో అది కచ్చితంగా నన్ను చంపేస్తుంది నాకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ

నక్క : నువ్వు అవన్నీ ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావ్ నువ్వు నేను నగదు మొత్తం చూసుకుంటాను జాగ్రత్తగా సింహం వచ్చినప్పుడు నేను నీకు చెప్తాను అప్పుడు వరకు నువ్వు చనిపోయిన ఎద్దు మాంసాన్ని తిను

ఈ అవకాశాన్ని చాలా సువర్ణవకాశంగా అనుకొని చిరుతపులి ఇచ్చిన ఆ మాంసాన్ని తినడం ప్రారంభించింది

ఎలాగో అలాగా ఆ చిరుతపులి ఆ చనిపోయిన ఆ ఏనుగు నీ చిరదంతో ఆ నక్క గమనించింది అప్పుడే ఆ నక్క ఏం చేసిందంటే కూు అని చెప్పి గట్టిగా అరిచింది చిరుత పులి వెళ్ళిపో సినిమా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి

వెంటనే ఆ చిరుతపులి చిరు వేగంతో అక్కడినుంచి మాయమైపోయింది జిత్తులమారి నక్క గట్టిగా నవ్వుకొని a ఏనుగుని ఒక్కటిగా ఆనందిస్తూ తింటూ కూర్చుంది

నీతి: ఏ సమస్య అయినా తెలివిగా పరిష్కరించుకోవచ్చు

8. కాకి మరియు పాము | Telugu Neethi kathalu

ఒక అడవిలోని ఒక చెట్టు చిటారు కొమ్మ మీద ఒక కాకి నివసిస్తుండేది అదే చెట్టు కింద ఒక ఒక పాము ఉండేది ఒకరోజు కాకికి బాగా ఆకలి అయింది అప్పుడది తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని బయటికి వెళ్ళింది అప్పుడే నుంచి బయటికి వచ్చి 

నెమ్మదిగా పాకుతూ చెట్టు చిటారు కొమ్మ మీద ఉన్న ఆ కాకి కాకి గుడ్లు పాము నోట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి కొన్ని గంటల తర్వాత తిరిగి తన ఊరుకు చేరుకుని తన గుడ్లను ఇచ్చింది ఎంత పడింది ఎవరు తిన్నారా అని ఆలోచించసాగింది 

తర్వాత ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని ఒక పథకం వేసింది రెండవ సారి మళ్ళీ గుడ్లను పొదిగి ఈసారి బయటికి వెళ్లలేదు తన గుడ్లను పట్టుకోవాలని మధ్యాహ్నం చెట్టు తొర్రలో ఉన్న పాము బయటకు వచ్చింది ఆ కాకి గుడ్లను తినే సాగింది కాకి ఆశ్చర్యపోయి దాక్కున్న చోటు నుంచి బయటికి వచ్చి ఇలా అన్నది

కాకి : రేయ్ నీకు ఎంత ధైర్యం

పాము : ఎవరిది ఓ పువ్వా నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావా

కాకి : నాకొద్దులే తిన్నంత ధైర్యమే నీకు నీకు అసలు సిగ్గు అనేది లేదా

పాము : నేను ఎందుకు సిగ్గుపడాలి నాకు ఆకలి వేసింది అందుకే నీ గుడ్లు తిని నాకలి తీర్చుకున్నాను

కాకి : ఇంకోసారి నువ్వు ఇలా చేసావు అంటే నేను నిన్ను చంపేస్తాను

పాము : నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో నాకేం భయం లేదు

అప్పుడే కాకి తన మిత్రుడు నక్క రావడం చూసింది అది చెట్టు మీద నుంచి కిందికి వచ్చి తన స్నేహితుని చూసి ఏడ్చింది

నక్క : ఏమైంది మిత్రమా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్

కాకి : ఒక దొంగ నా గుడ్లను తినేసింది దానికి శిక్ష విధించాలి కానీ నేను ని సహరాలుని 

నక్క : నేను ఉండగా నేను నీకు సహాయం చేయడానికి నా దగ్గర ఒక పథకం ఉంది చెప్పేది విను నువ్వు ఏడవకు

కాకి : ఎలాగా ఏంటో చెప్పు

నక్క : చూడు మిత్రమా ఈ దేశపు మహారాణి స్నానం చేయడానికి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి స్నానం చేసేముందు ఆమె తన మెడలో ఉన్న ఆహారాన్ని తీసి గట్టు మీద పడుతుంది అప్పుడు నువ్వు తీసుకో వచ్చి ఆ పాము ఉన్న కొర్రలు వేసేయ్

కాకి : పాము త్వరలో వేస్తే ఏమవుతుంది

నక్క : ముందు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి తర్వాత చూడు ఏమవుతుందో

కాకి ఎగురుకుంటూ రాకుమారి స్నానం చేసే చెరువు దగ్గరికి వెళ్లి తన హారాన్ని తీసుకొని అక్కడినుంచి వెల్ల సాగింది ఆయు రాణి తన రక్షక

 భటులను వెనకాల వెళ్ళమని ఆదేశించింది నడుస్తుండగా ఆ కాకి ఆహారాన్ని త్వరలో వేసింది అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఆ హారాన్ని మెడలో వేసుకుని బయటకు తొంగి చూసింది అప్పుడే అది చూసిన 

ఆ పాముని చచ్చేంత వరకు కొట్టారు తర్వాత ఆహారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అది చూసి కాకి సంతోషంగా అనుకుంది ఇంకా నా కష్టాలన్నీ తీరిపోయాయి సమయానికి సమయం చేసినందుకు తన మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది ఆతరువాత గుడ్లను పొదిగి సంతోషంగా జీవించింది

నీతి: కష్టమైన సమయంలో స్నేహం నిరూపించబడుతుంది

9. బుర్ర లేని గాడిద లు | Telugu Neethi Kathalu

ఒకసారి ఆ అడవికి రాజైన సింహం ఏనుగు తో పోరాడుతూ గాయపడింది సింహానికి మంత్రి జిత్తులమారి నక్క సింహం వేటాడడానికి వెళ్ళలేక పోవడంతో నా కుక్క కూడా ఆకలితో ఉండిపోవాల్సివచ్చింది ఒక రోజు నక్క ఇలా అన్నది

నక్క : మహారాజా ఇద్దరము ఆకలితో ఉన్న మీకేమో పెట్టడానికి శక్తి రాదు ఇలాగే ఇంకో రోజులు ఉంటే మనం చచ్చి పోవడం ఖాయం

సింహం : చూడు మంత్రి నీకు తెలుసుగా గాయపడిన నా కళ్ళతో నేను వెయిట్ చేయలేను ఎలా ఒక పని చేయాలి ఎలాగో నా దగ్గరికి ఒక జంతువు వచ్చేలాగా చూడు అప్పుడు నేను వాటిని సులభంగా చంపగలను ఆనందంగా వాటిని తినొచ్చు

నక్క : సరే మహారాజా నేను నాకు తోచింది

అప్పుడు ఆ నక్క ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది దారిలో అది ఒక లావుపాటి దాడిని చూసింది నా కళ్ళలో కాంతి వచ్చింది 

నక్క : మిత్రమా ఎలా ఉన్నావు చాలా కాలం అయింది నిన్ను చూసి ఏంటి చాలా నీరసంగా కనిపిస్తున్నావు

గాడిద : అవును మిత్రమా నా యజమానుని నాతో పగలు రాత్రి పని చేయించుకుని తినడానికి ఏమి పెట్టడం లేదు

నక్క : చూడు మిత్రమా నీ పరిస్థితి నిజంగా నాకు చాలా జాలి వేస్తుంది నాతో కలిసి అడవికి రారాదు

గాడిద : నిజంగానా కానీ నేను గ్రామంలో టెంపుల్ జంతువులు అడవిలో ఉన్న జంతువులు ఎలా బ్రతక గలను

నక్క : నువ్వు ఆ విషయం గురించిన వదిలేసేయ్ అదంతా నేను చూసుకుంటాను కదా మా రాజు ఎంతో దయగలవాడు marajuvani సభలో ఒక ఉద్యోగం ఖాళీగా ఉంది ఉద్యోగానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి

ఆ జిత్తులమారి నక్క తన మాయమాటలతో ఆ గాడిద మోసం చేసి తనతో పాటు అడవిలోకి సింహం దగ్గరికి తీసుకు వెళ్ళింది అప్పుడు ఆకలితో అప్పుడు ఆ సింహం లావుగా ఉన్న గాడిని చూసి తనను తాను తట్టుకోలేక గాడిద మీద పడింది 

అలా తప్పింది ఇది అక్కడి నుంచి పారిపోయింది తొందరపాటు వలన మంచి ఆహారాన్ని పోగొట్టుకున్నారు దాని వలన నీవలన సింహం మరియు నక్క చాలా ప్రచారంలో పెట్టారు దాని తర్వాత ఆ సింహం నక్క ఆ గాడిదను తీసుకురమ్మని మళ్లీ అక్కడి నుంచి పంపించింది అయితే

 అప్పుడు ఆ నక్క వెతుక్కుంటూ ఆ గారి దగ్గరికి వెళ్లి అతను ఆ గాడిద ఆశ్చర్యపడి లాగా ఇలా అన్నది

నక్క : ఏమైంది మిత్రమా ఎందుకు అలా పారిపోయి వచ్చేసావు సినిమా మహారాజు నిన్ను చూసి ఎంతో సంతోష పడిన స్వాగతం పలకడానికి ఆగలేక నీ మీద దూకారు

గాడిద మళ్ళీ మూసుకుపోయింది మళ్లీ నీతో కలిసి మన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈసారి సింహం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది గాడిద దానికి చాలా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సింహం పంజా విసిరి 

ఎలాంటి తొందరపాటు లేకుండా సులభంగా చంపేసింది సింహం నక్క చాలా సంతోషం కలిగింది సింహం గాడిదను తింటున్నప్పుడు నక్క ఇలా అన్నది

నక్క : మహారాజ నాకు తెలుసు మీరు ఆకలి మీద ఉన్నారని కానీ భోజనానికి ముందు మీరు స్నానం చేయాలి 

సింహానికి అది చాలా నచ్చింది అది విని సింహం  నది వైపు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళగానే వెంటనే ఆ నక్క ఆ గాడిద ఒక మెదడుని తినేసింది 

సింహం స్నానం చేసి వచ్చాక ఆ గడ్డిని తినడం మొదలు పెట్టింది ఆ సింహానికి మెదడు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆ గాడిద ఒక మెదడుని వెతక సాగింది

సింహం : మెదడు ఎక్కడ నువ్వు గాని తిన్నావా ఏంటి

నక్క : లేదు మహారాజా నేను ఎందుకు తింటాను ఆమెకి ఇష్టమైన మెదడు తినే అంత ధైర్యం నాకు గాడిదలకు మెదడు ఉండదు తెలుసా ఒకవేళ ఉండి ఉంటే అది ఇక్కడ వచ్చి ఉండేదే కాదు

నక్క చెప్పిన మాటలు సింహానికి సాగవు గా అనిపించి ఆ గాడిద ని తినడం మొదలుపెట్టింది

నీతి: తెలిసి తెలిసి మోసపోవడం ప్రమాదం

10. కుందేలు తాబేలు | Telugu Neethi Kathalu

అనగనగా ఒక అడవిలో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు కుందేలు తోడేలు తాబేలు అయితే ఆ ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజు కలుద్దామని పథకం వేసుకున్నారు కానీ తాబేలు కుందేలు మరియు తోడేలు వచ్చి కూర్చున్నారు అయితే అప్పుడే నెమ్మదిగా ఆ తాబేలు వచ్చినప్పుడు కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : అబ్బా ఎంత సోమరితనం నీకు నా లాగా వేగంగా పరిగెత్తే రాలేవా

కుందేలు తాబేలు తో మాట్లాడే విధానం తోడేలు కి నచ్చలేదు

తోడేలు : ఇప్పుడు అలా మాట్లాడకు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు దాన్ని పోటీ చేస్తే గెలవ లేవు  తెలుసా

కుందేలు : అవునా ఎలాంటి పోటీ 

తోడేలు : నేను మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరుగు పంద్యాలు పెడతాను చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు చూద్దాం

తాబేలు కుందేలు ఒప్పుకోని ఆరంభించి చోటుని ముగించే చోటుని పెట్టుకొని పరుగు మొదలైంది మొదలు వేగంగా పరుగెత్తింది తాబేలు నిమ్మదిగా వెళ్ళింది

కుందేలు తొందర్లో వేగంగా పరిగెత్తుతూ ఉంది అయితే తాబేలు వెనకాల నెమ్మదిగా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లడం కొనసాగింది

కొంత దూరం వెళ్లాక ఆ కుందేలు అలసిపోయి వెనక చూడడం కొనసాగించింది కను చూపు మెరులులో అది కనబడంత్మో ఇలా అంకునది అహ అది ఇంకా నేను ఎప్పటికీ ఒడించలేదు అది వచ్చి లేపు కో సేపు విశ్రాంతి తీసుకుందాం

కాసేపటి తర్వాత ఆ కుందేలు చాలా గాఢనిద్రలోకి వెల్పోయింది అయితే అపుడు ఆ తాబేలు ఆకడ నుంచి మెలగ ఏమి బాయం లేకుండా ఆకడ్ నుంచి వెలసగుంది 

ఎవరికి ఆ తాబేలు ముగ్గు వచ్చిన చోటికి మొదటిసారిగా రావడంతో జంతువులు అందరూ తాబేలు ని చాలా అభినందించారు

తోడేలు : అవును నువ్వైతే వచ్చేసావ్ కానీ కుందేలు ఎక్కడ ఉంది రావట్లేదు ఇంకా

అప్పుడే గాఢనిద్రలో నుంచి లేచిన ఆ కుందేలు ఇలా అంటుంది

కుందేలు : ఆహా ఆహా సోమరి తాబేలు ఇంకా అక్కడికి చేరుకోలేదు నిస్సందేహంగా గెలుపు నాకు వస్తుంది అని ముగింపు చోటుకి పరిగెత్తింది

కానీ అక్కడ వెళ్ళిన ఆ తాబేలు నీ చూసి ఆ కుందేలు చాలా ఆశ్చర్య పోయింది నాకు మందు తాగి తాబేలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చేసింది నిన్ను చూసి ఆ కుందేలు చాలా సిగ్గు పడింది చూసి తోడేలు ఇలా అన్నది

తోడేలు : చూసావా ని గర్వం నీ లక్ష్యానికి ఎలా ఆదుగా వచ్చింది నీ కన్నా మెల్లగా వెళ్లి ఈ తాబేలు స్థిరంగా ఉండి నీ కన్నా మొదటిగా వెళ్లి వచ్చేసి ఇక్కడ విజయం సాధించింది అందుకనే ఇంకెప్పుడు ఎవరిని గురించి తక్కువ అంచనా వేయకు

నీతి: స్థిరంగా నెమ్మదిగా ఉన్న వారిదే గెలుపు

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: