ది హంబుల్ పీకాక్ | Telugu moral stories in Telugu

Telugu moral stories in Telugu

అడవిలోని ఒక శక్తివంతమైన ప్రాంతంలో పీటర్ అనే అందమైన నెమలి నివసించేది. అతను చాలా రంగురంగుల ఈకలను కలిగి ఉన్నాడు మరియు అందరిచే మెచ్చుకున్నాడు. అయినప్పటికీ, పేతురు గర్వంగా లేదా గొప్పగా చెప్పుకోలేదు, అతను వినయం మరియు దయగలవాడు.

ఒక రోజు, అడవిలో అత్యంత అందమైన పక్షిని కనుగొనడానికి ఒక పోటీని ప్రకటించారు. పక్షులన్నీ ఉత్సాహంగా ఉన్నాయి, కానీ పీటర్ పాల్గొనకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. అతను ప్రతి పక్షి దాని స్వంత మార్గంలో అందంగా ఉంటాడని నమ్మాడు మరియు తన స్నేహితులకు పోటీగా ఉండకూడదనుకున్నాడు.

పోటీ రోజు వచ్చేసింది, అడవి అంతా ఉత్కంఠతో నిండిపోయింది. పక్షులు తమ ఈకలను, ప్రతిభను ప్రదర్శించాయి. న్యాయమూర్తులు ప్రదర్శనకు ముగ్ధులయ్యారు, కానీ వారు పీటర్ లేకపోవడం గమనించారు.

వారు పీటర్‌ను కనుగొని, అతను ఎందుకు పాల్గొనడం లేదని అడిగారు. పీటర్ ఇలా సమాధానమిచ్చాడు, “మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ పోటీ మన వైవిధ్యం యొక్క అందమైన వేడుక, మరియు నా స్నేహితులను ఆస్వాదించడానికి మరియు మద్దతు ఇవ్వడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను.”

న్యాయమూర్తులు పీటర్ వినయం మరియు వివేకం ద్వారా హత్తుకున్నారు. అడవి యొక్క నిజమైన అందం కేవలం ఈకలు లేదా పాటలలో మాత్రమే కాకుండా దాని జీవుల హృదయం మరియు ఆత్మలో ఉందని వారు నిర్ణయించుకున్నారు.

పీటర్‌కు అతని వినయం మరియు దృక్పథానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇవ్వడంతో, అన్ని పక్షుల వేడుకతో పోటీ ముగిసింది.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నీతి ఏమిటంటే, నిజమైన అందం వినయంగా ఉండటం మరియు తనలో మాత్రమే కాకుండా ఇతరులలోని అందాన్ని మెచ్చుకోవడంలో ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: