“ది లాయల్ డాగ్ అండ్ ది లాస్ట్ కిట్టెన్” | Small moral stories in Telugu

“ది లాయల్ డాగ్ అండ్ ది లాస్ట్ కిట్టెన్” | Small moral stories in Telugu

Small moral stories in Telugu

ఒక సందడిగా ఉండే నగరం యొక్క ఒక హాయిగా మూలలో, డ్యూక్ అనే నమ్మకమైన కుక్క నివసించేది. డ్యూక్ తన స్నేహపూర్వక స్వభావానికి మరియు అతని మానవ కుటుంబం పట్ల అచంచలమైన విధేయతకు ప్రసిద్ధి చెందాడు.

ఒక వర్షపు రాత్రి, డ్యూక్ ఒక పొద కింద వణుకుతున్న తప్పిపోయిన పిల్లిని కనుగొన్నాడు. కుక్క అయినప్పటికీ, డ్యూక్ తనకు సహాయం చేయాలని తెలుసు. మెల్లగా పిల్లి పిల్లను నోట్లో పెట్టుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు.

డ్యూక్ కుటుంబం ఆశ్చర్యానికి లోనైంది, కానీ వెంటనే పిల్లిని లోపలికి తీసుకువెళ్లింది, దానికి వెచ్చదనం మరియు ఆహారం అందించింది. డ్యూక్ రాత్రంతా పిల్లి పక్కనే ఉండి, అది సురక్షితంగా మరియు రక్షింపబడినట్లు భావించాడు.

మరుసటి రోజు, డ్యూక్ కుటుంబం తన పెంపుడు జంతువు కోసం ఆత్రుతగా వెతుకుతున్న పిల్లి యజమానిని కనుగొంది. డ్యూక్‌కి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తన పిల్లి పిల్లను సురక్షితంగా మరియు మంచిగా గుర్తించినందుకు ఆమె చాలా సంతోషించింది.

అమ్మాయి మరియు ఆమె కుటుంబం డ్యూక్ యొక్క దయ మరియు విధేయత కోసం కృతజ్ఞతతో ఉన్నారు, కేవలం అతని స్వంత కుటుంబానికి మాత్రమే కాకుండా అవసరమైన నిస్సహాయ జీవికి. డ్యూక్ యొక్క చర్యలు రెండు కుటుంబాల మధ్య బంధాన్ని సృష్టించాయి మరియు వారు మంచి స్నేహితులు అయ్యారు.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథ యొక్క నైతికత ఏమిటంటే, విధేయత మరియు దయ విభేదాలను అధిగమించి, ఊహించని స్నేహాలను సృష్టించగలవు.

The post “ది లాయల్ డాగ్ అండ్ ది లాస్ట్ కిట్టెన్” | Small moral stories in Telugu appeared first on Telugu Kathalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: