ది జాయ్‌ఫుల్ సాంగ్‌బర్డ్ | Short moral stories in Telugu

ది జాయ్‌ఫుల్ సాంగ్‌బర్డ్ | Short moral stories in Telugu

Short moral stories in Telugu

ప్రకృతితో చుట్టుముట్టబడిన ఒక చిన్న పట్టణంలో, సోఫీ అనే పాట పక్షులు నివసించాయి. ప్రతి ఉదయం, సోఫీ తన విన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఆనందాన్ని కలిగించే అందమైన పాటలు పాడేది.

ఒక రోజు, తుఫాను సోఫీ గూడును దెబ్బతీసింది, ఆమెకు ఇల్లు లేకుండా పోయింది. ఇతర పక్షులు తమ సొంత గూళ్లను పునర్నిర్మించడంలో చాలా బిజీగా ఉన్నాయి. ఒంటరిగా భావించి, సోఫీ పాడటం మానేసింది.

టామ్ అనే యువకుడు సోఫీ మౌనాన్ని గమనించాడు. ఆమె ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని నిరాసక్తంగా చూడటం అతను చూశాడు. ఆమె దురవస్థను చూసి చలించిపోయిన టామ్ ఒక చిన్న బర్డ్‌హౌస్‌ని నిర్మించి, దానిని సోఫీ ఉన్న చోట ఉంచాడు.

మరుసటి రోజు ఉదయం, సోఫీ బర్డ్‌హౌస్‌ను కనుగొంది. ఆనందంగా మరియు కృతజ్ఞతతో, ఆమె తన గానాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. ఆమె పాటలు కృతజ్ఞత మరియు ఆనందంతో నిండిన మునుపటి కంటే మరింత ఆనందంగా ఉన్నాయి.

టామ్ మరియు పట్టణ ప్రజలు సోఫీ మధుర గీతాలను వినడానికి గుమిగూడారు. ఆమె స్థైర్యం మరియు బాలుడి దయతో వారు ముచ్చటించారు. సోఫీ పాటలు పట్టణంలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఇతరులకు సహాయం చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మరియు దానిలోని ఆనందాన్ని గుర్తుచేశాయి.

కథ యొక్క నీతి

ఈ కథలోని నైతికత ఏమిటంటే, దయతో కూడిన చర్యలు కష్ట సమయాల్లో కూడా ఆనందం మరియు ఆశను కలిగిస్తాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: